Wateraccumulatie

Om een verklaring af te kunnen geven dat een pand voldoende constructieve veiligheid bezit voor belastingen ten gevolge van wateraccumulatie en/of sneeuwbelasting zijn de navolgende gegevens en onderzoeken nodig:

Nieuwbouwpanden

Bij nieuwbouwpanden waarbij het werk aangaande afschotten en dakopstanden worden uitgevoerd conform de tekeningen zonder afwijkingen.

  • Tekeningen stalen dakliggers met profielkeuzes en opgave peilhoogtes en afschotten.
  • De gemaakte basisberekeningen stalendakliggers van de constructie.
  • Dakrand details waaruit alle opstanden blijken
  • Tekening stalen dakplaten met profielkeuzes en overspanningen

De door ons te verrichten werkzaamheden betreffen dan:

  1. Controle berekeningen van de stalen dakliggers en dakplaten betreffende veiligheid tegen wateraccumulatie.
  2. Berekeningen + opgave benodigde overlopen en/of 2e afvoersysteem.

Bestaande panden

Bij bestaande panden hebben we de volgende gegevens nodig

  • Tekeningen stalen dakliggers met profielkeuzes en opgave peilhoogtes en afschotten.
  • De gemaakte basisberekeningen stalendakliggers van de constructie.
  • Dakrand details waaruit alle opstanden blijken
  • Tekening stalen dakplaten met profielkeuzes en overspanningen

In de praktijk blijken uitvoeringen betreffende dakopstanden, afschot, staaldak + liggerkeuzes bijna altijd af te wijken van de gegevens volgens (a). Daarom zijn er altijd een dakwaterpassing met controle metingen dakopstanden en liggers nodig voor afgifte van een verklaring.

De door ons te verrichten werkzaamheden betreffen dan zoals hierboven beschreven inclusief punten 1 en 2 onder het kopje Nieuwbouw.

Alle berekeningen worden uitgevoerd volgens de nieuwste voorschriften betreffende wateraccumulatie (wijzigingsblad A1 bij NEN 6702). Geheel conform volgens “technisch dossier wateraccumulatie” van februari 2006 uitgegeven door Bouwen met Staal i.s.m. VROM Inspectie.