Brandveiligheid

In het nieuwe bouwbesluit worden zonder nadere berekeningen, compartimenten in bedrijfsgebouwen toegestaan van 2500 m² vloeroppervlak.
Na een deskundige berekening met opname van de optredende vuurbelastingen welke voor de bedrijfstak gelden, kunnen compartimenten worden toegepast van bijvoorbeeld 2500 m²  tot wel 10.000 m² . Dit heeft impact op de brandveiligheid.

Het maken van brandmuren en deuren met gescheiden constructies zijn veelal zeer kostbare zaken en kunnen op deze wijze bijna altijd worden weggelaten, ook bij bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen behoeven dan tussen de diverse bedrijven geen brandscheidingen te worden gemaakt.

Wij zijn als constructiebureau mede gespecialiseerd in alle brandtechnische berekeningen welke hiervoor benodigd zijn.
Het is in de ontwerpfase voor indiening van een bouwplan een geringe investering om deze compartimenteringsberekeningen bij te voegen zodat uw gebouw niet onnodig duur en veelal ook niet praktisch kunnen worden uitgevoerd.
Wij zijn gaarne bereid om voor schetsontwerpen en/of latere gebruiksvergunningseisen deze berekening voor U te verzorgen.